Update Prescriptor zomer 2018

node.tpl.php

dinsdag, 24/07/2018 onder Nieuws

Maandelijks wordt Prescriptor up-to-date gemaakt volgens de nieuwste G-Standaard. Bovendien is ook het NHG Rx-Formularium bijgewerkt. De update van zomer 2018 bevat de G-Standaard van juli 2018 en het NHG Rx-Formularium van juni 2018.

Nieuwe, herziene en gecorrigeerde standaarden en behandelrichtlijnen:

 • Nieuw: M109 Chronische nierschade
 • Herzien: M01 Diabetes mellitus type 2 (partiële herziening)
 • Herzien: M48 Allergische en niet-allergische rinitis
 • Herzien: M106 Pijn
 • Herzien: M103 Beroerte (partiële herziening)
 • Gecorrigeerd: M22 Virushepatitis en andere leveraandoeningen (alleen samenvattingskaart)
 • Gecorrigeerd: M34 Acute diarree
 • Gecorrigeerd: M51 Hartfalen (alleen samenvattingskaart)
 • Gecorrigeerd: M57 Rood oog en oogtrauma

NHG Rx-Formularium, update zomer 2018:
Diabetes Mellitus type 2

 • Naar aanleiding van de partiële herziening van de NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 is het medicamenteuze stappenplan in het formularium geactualiseerd. In stap 3B en 4C is er op indicatie een beperkte plaats voor de DPP-4-remmers en de GLP-1-receptoragonisten als gebruik van insuline niet gewenst is. Ook de behandeling van een acute hypoglykemie bij patiënt buiten bewustzijn met intraveneus glucose is gewijzigd.

Pijn

 • Naar aanleiding van de partiële herziening van de NHG-Standaard Pijn is het formularium aangepast. De aanbevelingen voor het gebruik van opioïden bij (chronische) pijn zijn aangescherpt om overmatig gebruik door gewenning en afhankelijkheid te voorkomen.

Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)

 • Naar aanleiding van het verschijnen van de NHG-Standaard Chronische nierschade is het formularium aangepast bij de indicatie Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM). Dit heeft vooral gevolgen voor de manier van schatten van het tien-jaarsrisico op hart- en vaatziekten. Het therapieschema is onveranderd gebleven.

Perniones (wintertenen / winterhanden)

 • Naar aanleiding van het vervangen van de Farmacotherapeutische richtlijn Wintertenen/Perniones door de herziene NHG-Behandelrichtlijn Perniones (wintertenen/ winterhanden) is deze indicatie herzien. Het voorschrift voor de calciumantagonist nifedipine is daarbij vervallen omdat in de nieuwe Behandelrichtlijn geneesmiddelen (lokaal of oraal) in de regel niet worden geadviseerd omdat van geen enkel geneesmiddel effectiviteit is aangetoond.

Beroerte

 • De algemene tekst van de indicatie Beroerte is aangepast in verband met de herziening van de NHG-Standaard Beroerte. Daarnaast is het stappenplan voor trombocytenaggregatieremming gewijzigd, monotherapie met clopidogrel of acetylsalicylzuur en dipyridamol zijn nu gelijkwaardige opties voor TIA of herseninfarct zonder cardiale emboliebron, zie indicatie CVRM.

Kleine wijzigingen:

 • Bij indicatie fractuurpreventie bij het therapieschema fractuurpreventie met vitamine D en calcium zijn als nieuwe voorschriften opgenomen: de (drank)ampul colecalciferol 25.000 IE/ml, 1 ml (eenmaal per maand 1 ampul), de (drank)ampul 100.000 IE/ml, 1 ml (eenmaal per 4 maanden 1 ampul) en de capsule 5600IE (eenmaal per week 1 caps.) en de capsule 100.000 IE (eenmaal per 4 maanden 1 caps.).
 • Bij de indicatie anticonceptie onder het therapieschema anticonceptie met combinatiepreparaten is de pil met ethynyloestardiol/ levonorgestrel 20/100 microgram opgenomen. Daarnaast is in de algemene tekst duidelijker aangegeven dat bij borstvoeding en voorkeur voor de pil, de pil met alleen progestagenen de voorkeur heeft vanwege de veranderstelling dat die pil het minste effect heeft op de hoeveelheid borstvoeding.
 • Bij de indicatie Menstruatie-uitstel zijn de adviezen aan vrouwen die al hormonale anticonceptie gebruiken verplaatst naar de algemene tekst om de vindbaarheid te vergroten.
Nieuwstags: