Veelgestelde vragen

node.tpl.php

Handig voor een snel overzicht van de mogelijkheden van Prescriptor. In één oogopslag: QRC Prescriptor.pdf

De basishandleiding voor de nieuwste versie van Prescriptor vindt u - na inloggen - onder het tabblad downloads.

Klik hier voor de laatste release notes van Prescriptor.

Het Prescriptor EVS maakt gebruik van een aantal informatiebronnen om tot een adequaat voorschrift te komen:

De G-Standaard

In Prescriptor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde G-standaard van Z-Index. Dit is het geneesmiddelenbestand dat voorheen bekend stond als de KNMP-taxe. De G-Standaard wordt maandelijks in Prescriptor bijgewerkt. In Prescriptor wordt – als onderdeel van de G-standaard – tabel 25 gebruikt voor de doseereenheden en het gebruiksvoorschrift. De Z-Index publiceert elke maand een nieuwe versie van de G-Standaard (doorgaans aan het einde van de maand voor de daaropvolgende maand).

Update-cyclus in Prescriptor:

Maandelijks, tenminste 10 keer per jaar.

Farmacotherapeutisch Kompas

Prescriptor is voorzien van een (directe) koppeling met de preparaatteksten van het Farmacotherapeutisch Kompas (FTK) van het CVZ. De koppeling tussen het EVS, Z-index en het FTK is gebaseerd op de ATC code van het geneesmiddel. Deze integratie maakt het mogelijk om binnen Prescriptor via het Kompas en de Z-index van preparaat te switchen. Het CVZ brengt jaarlijks een nieuwe versie van het Farmacotherapeutisch Kompas uit.

Update-cyclus in Prescriptor:

Jaarlijks. Het tijdstip is afhankelijk van het moment van aanleveren.

Formularia

Binnen Prescriptor is het mogelijk om tijdens het voorschrijven verschillende formularia te raadplegen. Standaard is Prescriptor gevuld met het NHG-EVS (en het Farmacotherapeutisch Kompas). Het Nederlands Huisartsen Genootschap brengt twee keer per jaar een update van het NHG formularium uit, doorgaans in juni en december. De beschikbare aanvullende formularia zijn:

 • ETAS
 • Formularium Nijmegen

Voor het ontsluiten van deze aanvullende formularia is een extra abonnement een vereiste. Deze kan worden afgesloten via onze webshop.

Update-cyclus in Prescriptor:

 • NHG-EVS: 2x per jaar, in juni en december, afhankelijk van het moment van aanleveren.
 • NHG-documenten (Standaarden, patiëntbrieven en -afbeeldingen): 2-4x per jaar.
 • ETAS formularium: 1-2x per jaar.
 • Nijmeegs formularium: wordt op dit moment niet bijgewerkt.

ICPC

De International Classification of Primary Care (ICPC) is in Nederland geaccepteerd als standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartspraktijk. De ICPC kent een internationaal vastgelegd niveau: hoofdstukken en rubrieken. Het beheer hiervan valt onder de WONCA. In Nederland gebruiken huisartsen de ICPC-1. Het NHG geeft de Nederlandse vertaling uit van de ICPC-1. Daarnaast onderhoudt het NHG de zogenaamde subrubrieken. Dit biedt op nationaal niveau een nadere detaillering binnen de internationaal vastgelegde rubrieken. Van de subrubrieken zijn in de loop der jaren verschillende versies gepubliceerd. Om deze reden maakt Prescriptor geen gebruik van de subrubrieken, maar toont de (beschikbare) indicaties bij de desbetreffende ICPC (hoofd)code. Op dit moment gebruiken de meeste Huisarts Informatie Systemen (HIS) de ICPC-1 van 2009.

ICPC-2

Sinds 1998 bestaat er al een volgende versie van de ICPC, namelijk de ICPC-2. De verschillen met ICPC-1 zitten niet alleen in relatief kleine veranderingen in de hoofdtitels, maar ook in een andere invulling voor sommige titels. De ICPC-2 heeft wel het voordeel dat deze gekoppeld is aan de International Classification of Diseases versie 10. (ICD-10).

Update-cyclus in Prescriptor:

Meerjaarlijks, afhankelijk van nieuwe versies.

NB. De Windows versie van Prescriptor dient u zelf up-to-date te houden via de aangeboden updates op deze site. Hiervoor dient u wel eerst in te loggen. De webversie wordt centraal bijgewerkt.

Om een licentiesleutel voor Prescriptor in te voeren of aan te passen in Promedico ASP, gaat u naar het tabblad [Onderhoud]. Kies vervolgens voor: Praktijk en daarna Externe koppelingen. Het volgende scherm verschijnt:

Hier kunt u de licentiesleutel van Prescriptor invoeren en het bijbehorende Prescriptor Praktijk ID.

Uw licentiesleutel en Prescriptor Praktijk ID kunt u vinden na inloggen op de Prescriptor-website.

Om een licentiesleutel voor Prescriptor in te voeren of aan te passen in Promedico-VDF, gaat u naar het tabblad [Beheer]. Kies vervolgens voor: Praktijk en in het praktijkinstellingen-scherm dat vervolgens verschijnt het tabblad [Extern]. Het volgende scherm toont:

Promedico VDF instellingen

Hier kunt u de licentiesleutel van Prescriptor invoeren en het bijbehorende Prescriptor Praktijk ID.

Uw licentiesleutel en Prescriptor Praktijk ID kunt u vinden na inloggen op de Prescriptor-website.

Wanneer de melding ‘no host’ op uw beeldscherm verschijnt, controleer dan de volgende details:

 • Controleer of in de velden URL en Licentiesleutel geen spaties voorkomen (ook aan het begin en het einde).
 • Controleer de licentiesleutel nogmaals. Let daarbij op het verschil tussen:
  - cijfer 0 en letter o.
  - cijfer 1 en letter l.
 • Vul de licentiesleutel opnieuw in door te kopiëren en te plakken (let op spaties).

Om de Prescriptor-instellingen in CGM Huisarts te veranderen, kies in het menu voor:

 • systeembeheer
 • parameters / opties
 • dan aan de linkerkant kiezen voor module: EPD
 • dan aan de rechterkant kiezen voor: Versie Winpres
 • dan staat er wat lijkt op: W:proxy.ezorg.nl:8080:999:jbabcdef1cZ1234500jc


  In deze string staan 5 variabelen gescheiden door een dubbele punt:
  • W = Webversie van Prescriptor; D=Desktopversie van Prescriptor
  • proxy.ezorg.nl =de naam van de proxyserver
  • 8080 =poortnummer
  • 999 =praktijknummer (Praktijk ID)
  • jbabcdef1cZ1234500jc =licentiesleutel

Om de licentiesleutel te wijzigen dienen de laatste 2 waarden aangepast te worden!

 • Om de nieuwste webversie te gebruiken: controleer of net als in het bovenstaande voorbeeld in uw situatie de 'W' staat ingevuld.
 • Mocht het na bovenstaande nog niet werken, installeer dan de XMLRPC-cliënt. Deze is te vinden - na inloggen - onder het tabblad 'downloads'..

Wanneer de melding ‘no host’ op uw beeldscherm verschijnt, controleer dan de volgende details:

 • Controleer of in de velden URL en Licentiesleutel geen spaties voorkomen (ook aan het begin en het einde).
 • Controleer de licentiesleutel nogmaals. Let daarbij op het verschil tussen:
  - cijfer 0 en letter o
  - cijfer 1 en letter l.
 • Vul de licentiesleutel opnieuw in door te kopiëren en te plakken (let op spaties).

Ga binnen OmniHis Scipio naar Instellingen en kies dan achtereenvolgens Uitgebreide instellingen > Algemene instellingen > Verbindingen Divers.
Vul dan het Praktijk ID en License key in bij de Prescriptor-instellingen (zie onderstaande afbeelding).

Uw Praktijk ID en licentiesleutel zijn op deze site te vinden na inloggen.

Invullen van Praktijk ID en license key Prescriptor in OmniHisScipio 2.304

Klik op Archief > Algemene instellingen > 1 Patiëntadministratie > 2 Journaal/Medicatie

Onderaan dit scherm kunt u Praktijk ID en license key invoeren:

In het journaal van OmniHisScipio kunt u op het schildje aan de linkerkant van het scherm klikken om Prescriptor te starten.

 1. Ga in het hoofdscherm van MicroHis naar 'Systeem beheer'.
 2. Ga naar de snelle toegang 'Onderhoud praktijk' rechtsboven in het scherm.
 3. Selecteer de juiste praktijk en klik op wijzig.
 4. Klik nu het tabblad 'EVS / Prescriptor' aan:

 5. Vink aan dat u de webversie van Prescriptor wilt gebruiken.
 6. Voer de volgende gegevens in:
  • URL =
  • ID = uw praktijk ID
  • Licentie sleutel = uw licentiesleutel
 7. Heeft u Ezorg ADSL, voer dan de volgende gegevens in:
  • Proxy Servernaam = proxy.ezorg.nl
  • Proxy Poort = 8080
  • Proxy Gebruikersnaam en - Wachtwoord blijven leeg.
 8. Klik op 'Wijzigen' om de instellingen op te slaan.
  • WebPrescriptor is nu klaar voor gebruik.

Dit zijn de gegevens van uw praktijk die u kunt opvragen na inloggen op deze website.

Wanneer de melding ‘no host’ op uw beeldscherm verschijnt, controleer dan de volgende details:

 • Controleer of in de velden URL en Licentiesleutel geen spaties voorkomen (ook aan het begin en het einde).
 • Controleer de licentiesleutel nogmaals. Let daarbij op het verschil tussen:
  - cijfer 0 en letter o.
  - cijfer 1 en letter l.
 • Vul de licentiesleutel opnieuw in door te kopiëren en te plakken (let op spaties).

Heeft u al een licentiesleutel aangevraagd voor Prescriptor? Dan kunt u naar de supportpagina van Bricks Huisarts gaan, om te zien hoe u de licentiesleutel kunt invoeren. Klik hier om naar de documentatie van Tetra te gaan

Klik hier om TeamViewer Quicksupport te downloaden.

Prescriptor linkt naar verschillende externe websites. Het kan zijn dat systeembeheer deze domeinen moeten opnemen in een whitelist zodat deze websites te raadplegen zijn vanuit de werkplek van de voorschrijver.

Dit zijn de domeinen waar door Prescriptor naar gelinkt wordt:

Beheer door Digitalis:

 1. prescriptor.nl
 2. digitalis.nl

Extern beheer:

 1. thuisarts.nl
 2. nhg.org
 3. kinderformularium.nl