Nieuwsberichten

node.tpl.php

 
node.tpl.php

EVS Prescriptor neemt patiënt als uitgangspunt

woensdag, 03/06/2015

Medicatieveiligheid in de zorgketen heeft topprioriteit. De overheid stelt daarvoor elektronisch voorschrijven wettelijk verplicht. Digitalis Rx ontwikkelde met Prescriptor een elektronisch voorschrijfsysteem dat onder de knop zit bij veel artsen en specialisten. Prescriptor is nu op aanvraag ook via Curasoft toegankelijk. En dat is meer dan een optelsom.

Zie voor meer informatie over de samenwerking tussen Digitalis/Prescriptor en Curasoft: http://curasoft.nl/evs/

node.tpl.php

Aanbieding ETAS & Digitalis

donderdag, 30/04/2015

ETAS is het Elektronisch Therapie Advies Systeem gebaseerd op landelijke richtlijnen. Tevens bevat het adviezen van de ETAS Formulariumcommissie. ETAS is ingebouwd in Prescriptor, het EVS dat is geïntegreerd in de meeste HISsen en in de Huisartsenpost-systemen.

node.tpl.php

 
node.tpl.php

Workshop FTO en lokaal EVS bij Achmea

woensdag, 05/11/2014

Gertjan Hooijman geeft vandaag de workshop 'De “ultieme uitkomst” van farmacotherapeutische samenwerking en het volgen van een lokaal Elektronisch Voorschrijfsysteem' op het Achmea Farmacie Congres. Hooijman is apotheker van Alphega Apotheek Asten en staat aan de basis van het succesvolle FTO Asten (Formularium en Prescriptor).
Tijdens het symposium komen actuele onderwerpen binnen de farmacie aan de orde dmv interessante workshops en gemotiveerde sprekers.

node.tpl.php

 
node.tpl.php

FTO Asten blijft best practice

maandag, 01/09/2014

Op het symposium 'Kennismanagement. Op weg naar medicatieveiligheid 3.0' toonde apotheker Gertjan Hooijman in zijn presentatie 'Rationeel voorschrijven 3.0' waarom FTO Asten het predikaat best practice draagt. Met name als het gaat om medicatiebewaking, kostenbesparing en efficiëntie. Althans volgens het KPMG-rapport 'Eerste aanzet nog niet benutte mogelijkheden FTO' (Peter de Braal, 2005).

node.tpl.php

 
node.tpl.php

Richtlijn Elektronisch voorschrijven

vrijdag, 20/12/2013

Verbod op handgeschreven recept na voorstel van KNMG en 15 koepelorganisaties. Per 1 januari 2014 moeten geneesmiddelen elektronisch worden voorgeschreven. Althans dan moet de zorgverlener een plan klaar hebben hoe daarvoor te zorgen. Immers: per 1 januari 2015 is het elektronisch voorschrijven verplicht. Goed voor de medicatieveiligheid en samen met medicatiebewaking hoort het bij ‘verantwoorde zorg’ zoals die in de wet beschreven staat, vindt de Inspectie van de Gezondheidszorg.