Update Prescriptor november 2019

node.tpl.php

dinsdag, 10/12/2019 onder Nieuws

Maandelijks wordt Prescriptor up-to-date gemaakt volgens de nieuwste G-Standaard. Bovendien is ook het NHG Rx-Formularium bijgewerkt. De update van november 2019 bevat de G-Standaard van november 2019 en het NHG Rx-Formularium van november 2019.

Herziene NHG-Standaarden

 • M08 Schouderklachten
 • M31 Schildklieraandoeningen
 • M63 Urinesteenlijden

Thuisarts-situaties

Er zijn ca. 60 Thuisarts-situaties toegevoegd aan de ConsultWijzer. Veel nieuw gekoppelde Thuisarts-situaties betreffen problemen of risico's bij zwangerschap, het ongeboren kind of miskraam. Daarnaast gaat een groot deel over oogproblemen en een flink aantal over slikproblemen.

NHG Rx-Formularium, update november 2019
Schouderklachten

 • De indicatie Schouderklachten is aangepast naar aanleiding van het verschijnen van de herziene NHG-Standaard Schouderklachten.

Worminfecties en Urticaria

 • De indicaties Worminfecties en Urticaria zijn aangepast naar aanleiding van het verschijnen van de gelijknamige herziene NHG-Behandelrichtlijnen.

Otitis media acuta

 • De indicatie Otitis media acuta bij kinderen is aangepast. Bij indicaties voor antibiotica-(corticosteroïd)-oordruppels zijn vanwege het feit dat bacitracine/colistine/hydrocortison-oordruppels van de markt zijn, ofloxacine-oogdruppels (off-label) toegevoegd. Tevens wordt in de therapieschema’s nu uitdrukkelijker behandeling met orale antibiotica onderscheiden van behandeling met antibiotica-oordruppels, aangezien de indicaties hiervoor aanzienlijk verschillen.

Tekenbeet/Erythema migrans

 • Bij de indicatie Tekenbeet/Erythema migrans zijn de antibiotica-adviezen bij kinderen ≥ 8 jaar aangepast. Het bestaande advies om een dispergeerbare tablet van doxycycline 100 mg op te lossen in water en het kind een bepaald gedeelte van de suspensie te drinken te geven, bleek onnauwkeurig en daarom niet toepasbaar in de praktijk. Bij het therapieschema Preventie ziekte van Lyme na tekenbeet zijn de doseeradviezen voor doxycycline bij kinderen ≥ 8 jaar, met lichaamsgewicht ≤ 40 kg voortaan afgerond op hele en halve dispergeerbare tabletten met breukgleuf. Bij de indicatie Erythema migrans (ziekte van Lyme) kon met de beschikbare doseereenheden voor doxycycline bij kinderen ≥ 8 jaar, met lichaamsgewicht ≤ 40 kg geen nauwkeurig geneesmiddelvoorschrift gemaakt worden. Daarom geldt voor deze kinderen voortaan hetzelfde advies als voor kinderen Ook zijn, net als bij nierfunctiestoornissen, waar van toepassing adviezen opgenomen over dosisaanpassing of afraden van geneesmiddelen bij patiënten met levercirrose. Bron voor deze adviezen is de website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl.

NHG Rx-Formularium, kleine wijzigingen
Hydrokinine

 • Hydrokinine: voorschriften toegevoegd, omdat het voortaan op recept is in plaats van handverkoop.

Trichomoniasis

 • Trichomoniasis: beleid bij zwangerschap aangepast naar aanleiding van wijziging in NHG-Standaard Het soa-consult.

Diabetes Mellitus type II

 • Bij de indicatie Diabetes Mellitus type II zijn in stap 4A ‘2 maal daags mix-insuline’ de beschikbare preparaten geactualiseerd (ook mix-insulines met andere verhouding dan 70/30 toegevoegd).

Tetanusprofylaxe

 • Binnen de indicatie Tetanusprofylaxe zijn aparte geneesmiddelkeuzes gemaakt voor tetanusvaccin enerzijds en DTP-vaccin anderzijds, zodat duidelijker is dat er een keuze gemaakt moet worden.

Leefstijlmodule Stoppen met roken

 • Stoppen met roken: beleid uit de Leefstijlmodule Stoppen met roken toegevoegd in de algemene tekst.

Otitis externa

 • Otitis externa: de dosisfrequentie van flucloxacilline is aangepast (conform het advies in de NHG-Standaard).
Nieuwstags: