Update Prescriptor oktober 2020

node.tpl.php

woensdag, 11/11/2020 onder Nieuws

Maandelijks wordt Prescriptor up-to-date gemaakt volgens de nieuwste G-Standaard. Bovendien is ook het NHG Rx-Formularium bijgewerkt. De update van oktober 2020 bevat de G-Standaard van oktober 2020 en het NHG Rx-Formularium van oktober 2020.

Herziene NHG-Standaarden

 • M27 Astma bij volwassenen (juli 2020)

Herziene behandelrichtlijnen

 • Rosacea (september 2020)
 • Aften (augustus 2020)

Kleine aanpassingen

 • M63 Urinesteenlijden (juli 2016)

NHG Rx-Formularium, update oktober 2020:

Astma

 • De indicatie Astma bij volwassenen is aangepast naar aanleiding van de publicatie van de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen. Met behulp van aparte geneesmiddelkeuzes per inhalator is het nu makkelijker om een specifieke inhalator voor te schrijven.

Otitis

 • Bij de indicatie Otitis media acuta bij kinderen is het nu mogelijk om bij kinderen op basis van het lichaamsgewicht een voorschrift voor een antibioticum te selecteren.

Rosacea

 • De indicatie Rosacea is aangepast naar aanleiding van publicatie van de herziene NHG-Behandelrichtlijn Rosacea. Bij deze indicatie is een onderscheid gemaakt tussen de behandeling van rosacea met op de voorgrond papels en/of pustels of met voornamelijk erytheem en vasculaire verschijnselen.

Aften

 • De indicatie Aften is aangepast naar aanleiding van publicatie van de NHG-Behandelrichtlijn Aften. Deze behandelrichtlijn vervangt de Farmacotherapeutische richtlijn Aften. Er zijn twee behandelstappen uitgewerkt (lidocaïnegel oromucosaal en triamcinolon mondpasta) voor medicamenteuze behandeling wanneer afwachtend beleid niet afdoende is.

Urinesteenlijden

 • Bij de indicatie Urinesteenlijden is tamsulosine weer opgenomen als mogelijke therapie omdat de NHG-Standaard Urinesteenlijden tussentijds op dit punt nogmaals is herzien.

Obstipatie

 • Bij de indicatie Obstipatie bij volwassenen is in het therapieschema Obstipatie zonder fecale impactie in stap 2 magnesiumhydroxide opgenomen, conform aanbeveling in de NHG-Standaard Obstipatie.

Dermatomycosen

 • Bij de indicatie Obstipatie bij volwassenen is in het therapieschema Obstipatie zonder fecale impactie in stap 2 magnesiumhydroxide opgenomen, conform aanbeveling in de NHG-Standaard Obstipatie.

NHG Rx-Formularium, kleine wijzigingen:
Pijn en Gonartrose

 • De dosering van tramadol druppels (voorschriften aanwezig binnen indicatie Pijn en Gonartrose) is aangepast overeenkomstig de doseeradviezen in de NHG-Standaard Pijn.
Nieuwstags: