Het Elektronisch Voorschrijfsysteem - een efficiënt instrument

node.tpl.php

vrijdag, 01/10/2010 onder Publicaties

Jeroen van der Lugt, Het Elektronisch Voorschrijfsysteem - een efficiënt instrument, Syntheshis, 2010-03

Formulariumgericht voorschrijven staat sinds enkele maanden weer volop in de belangstelling. De LHV organiseert momenteel in het land gratis cursussen en zond eind september een toolkit Formulariumgericht voorschrijven rond aan zijn leden. Dat is opvallend, omdat formulariumgericht voorschrijven al meer dan dertig jaar wordt beoefend.

http://syntheshis.nl/archief/2010-03/SH_okt_10_05.pdf

Nieuwstags: