Update Prescriptor juni 2017

node.tpl.php

dinsdag, 04/07/2017 onder Nieuwsbrieven

Maandelijks wordt Prescriptor up-to-date gemaakt volgens de nieuwste G-Standaard. Bovendien is in juni ook het NHG-Formularium bijgewerkt. De update van deze maand bevat de G-Standaard van juni 2017 en het NHG-Formularium (NHG-EVS) van juni 2017.

Nieuwe, herziene en vervallen standaarden en behandelrichtlijnen:

 • Herzien: M106 Pijn
 • Herzien: M15 Acne
 • Herzien: M68 Bacteriële huidinfecties
 • Nieuw: M108 Verdachte huidafwijkingen
 • Herzien: Reisziekte (was bewegingsziekte)
 • Nieuw: Tekenbeet en erythema migrans
 • Nieuw: Hidradenitis suppurativa
 • Nieuw: Traumatische bijtwonden

Thuisarts-situaties:
Er zijn 26 nieuwe Thuisarts-situaties. 33 Thuisarts-situaties zijn gewijzigd. Met name situaties rondom de gewijzigde standaarden en behandelrichtlijnen zijn aangepast. Ook zijn de situaties rondom de behandelrichtlijn Primaire hyperhidrosis, waarvan de revisie binnenkort verschijnt, al aangepast.

NHG-Formularium update juni 2017:
Eenmalig is een groot aantal voorschriften, waarin nog codes van geneesmiddelen voorkwamen (PRK-codes) die waren vervallen, vervangen door gelijkwaardige voorschriften met geldige PRK-codes.
Overgangsklachten

 • De titel van de indicatie Climacteriële klachten is aangepast naar de terminologie in de NHG-Standaard De overgang. De titel is nu Overgangsklachten. Overgangsklachten kunnen zijn: vasomotorische klachten en atrofie. De naamgeving van de therapieschema’s is volgens deze indeling aangepast.

Verdachte huidafwijkingen

 • Naar aanleiding van het verschijnen van de NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen is de niet-chirurgische behandeling van actinische keratose toegevoegd en ook het basaalcelcarcinoom en ziekte van Bowen, beide zonder hoogrisicokenmerken.

Misselijkheid en braken

 • Naar aanleiding van het verschijnen van de NHG-Behandelrichtlijn Reisziekte is het therapieschema misselijkheid en braken bij bewegingsziekte onder de indicatie misselijkheid en braken vervallen. Omdat reisziekte meer omvat dan alleen klachten van misselijkheid en braken is een nieuwe indicatie reisziekte opgenomen onder het hoofdstuk ‘Overige aandoeningen’. De geneesmiddelkeuzes bij volwassenen is gelijk gebleven. Wel is er meer aandacht voor specifieke adviezen bij reisziekte bij kinderen en wordt bij hen een terughoudend medicamenteus beleid geformuleerd. Bij kinderen heeft het combinatiepreparaat cinnarazine/chloorcyclizine een (beperkte) plaats gekregen.

Hyperhydrosis

 • Naar aanleiding van het binnenkort verschijnen van de NHG-Behandelrichtlijn Hyperhidrose is de indicatie Hyperhydrosis herzien. De eerste keus is onveranderd (aluminiumpreparaten); wel is er meer aandacht voor gebruiksadviezen. Nieuw opgenomen is oraal oxybutyninegebruik als aluminiumzouten niet werkzaam zijn bij patiënten met ernstige klachten.

Duizeligheid

 • Naar aanleiding van het verschijnen van de NHG-Standaard Duizeligheid is de indicatie duizeligheid geactualiseerd. Er is meer aandacht voor de onderliggende aandoeningen en adviezen daarbij. De medicamenteuze als behandeling van duizeligheid is (onveranderd) niet zinvol. Onveranderd is ook het advies om anti-emetica te adviseren bij ernstige misselijkheid bij bepaalde vormen van (draai)duizeligheid. De maximumgebruiksduur van domperidon en metoclopramide is verkort van 7 naar 5 dagen.

Hordeolum en Chalazion

 • Naar aanleiding van het binnenkort verschijnen van de NHG-Behandelrichtlijn Hordeolum en chalazion zijn de indicaties Hordeolum en Chalazion herzien. Bij Hordeolum is nieuw dat chlooramfenicol oogzalf of –druppels een plaats hebben als een hordeolum na twee weken geen genezingstendens laat zien en er veel klachten zijn. De maximumgebruiksduur is 2 weken.

Bacteriële huidinfecties

 • Naar aanleiding van het verschijnen van de NHG-Behandelrichtlijnen Tekenbeet/erythema migrans, Hidradenitis suppurativa en Traumatische wonden en bijtwonden (voorheen onderdeel van de NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties) zijn de indicaties Tekenbeet/erythema migrans, Hidradenitis suppurativa en Wonden en wondinfecties herzien.
 • Naar aanleiding van het verschijnen van de herziene NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties zijn de indicaties Abces, Cellulitus/erysipelas, Ecthyma ulcus, Erysipeloïd, Erythrasma, Folliculitis, Furunkel (karbunkel/furunculose), Impetigo, Panaritium/paronychia, Pitted keratolysis en Sinus pilonidalis herzien. De indicatie Perianaal abces is nieuw toegevoegd.
Nieuwstags: