Update Prescriptor december 2016

node.tpl.php

vrijdag, 02/12/2016 onder Nieuwsbrieven

Maandelijks wordt Prescriptor up-to-date gemaakt volgens de nieuwste G-Standaard. Bovendien is in december ook het NHG-Formularium bijgewerkt. De update van deze maand bevat de G-Standaard van december 2016 en het NHG-Formularium (NHG-EVS) van december 2016.

Nieuwe, herziene en vervallen standaarden:

 • Herzien: M29 Kinderen met koorts
 • Herzien: M106 Pijn

Thuisarts situaties
41 situaties zijn opgenomen in deze versie als nieuwe brief. Ruim 30 brieven zijn gewijzigd. Er zijn geen brieven vervallen in deze versie. Nieuwe brieven zijn er met name rondom Diabetes Mellitus type 1, problemen thuis en sportblessures. Aanpassingen zijn er met name rondom een ziek kind en atriumfibrilleren.

NHG-Formularium update december 2016

Atriumfibrilleren en Diepe veneuze trombose:

 • Nieuw is een verandering in de farmacotherapeutische toelichting van beide indicaties, waarin wordt aangegeven dat de DOAC’s door het NHG worden beschouwd als gelijkwaardig alternatief voor cumarines bij de meeste patiënten met niet-valvulair triumfibrilleren: zie het NHG-Standpunt Anticoagulatie. Voorschriften voor DOAC’s zijn echter nog niet opgenomen bij deze indicaties omdat de desbetreffende NHG-Standaarden nog niet zijn aangepast met details die van belang zijn bij het voorschrijven van de middelen, zoals factoren die kunnen worden meegewogen bij de keus tussen DOAC’s onderling, doseeradviezen in relatie tot de nierfunctie, controles, eventuele samenwerking met de trombosediensten en adviezen over het gebruik van DOAC’s bij bloedige ingrepen.

Epididymitis (acute) bij volwassenen:

 • Nieuw opgenomen in stap 1 zijn levofloxacine  (eerste keus) of ofloxacine (tweede keus). Daarmee zijn vervallen: amoxicilline/clavulaanzuur en cotrimoxazol.
 • Indien een allergie voor deze chinolonen bestaat heeft cotrimoxazol de voorkeur indien een urineweginfectie waarschijnlijk de oorzaak is. Indien een soa waarschijnlijk de oorzaak is heeft doxycycline de voorkeur.

Fissura ani:

 • Nieuw opgenomen in stap 1 is lidocaïnezinksulfaatcrème 30/5 mg/g als alternatief voor lidocaïnevaselinecrème.

Hemorroïden:

 • Nieuw opgenomen in stap 1 (bij hemorroïden met pijn of jeuk) is lidocaïnezinksulfaatcrème 30/5 mg/g als alternatief voor lidocaïnevaselinecrème.
 • Hydrocortison crème is niet meer opgenomen in dit stappenplan, omdat de behandeling van jeuk afhangt van de oorzaak (mycose of eczeem)

Koorts bij kinderen:

 • Indien men niet uitkomt met paracetamol heeft een NSAID een plaats. Bij deze indicatie (bij kinderen) is ibuprofen de enige keus binnen de NSAID’s. Andere NSAID’s zoals carbasalaat poeders, diclofenac en naproxen zijn vervallen in analogie met de NHG-Standaard Pijn omdat deze middelen bij kinderen minder goed zijn onderzocht, niet geregistreerd zijn of ernstigere bijwerkingen kennen.

Koortsconvulsie:

 • Nieuw opgenomen is midazolam (i.m. of oromucosaal) als diazepam toediening niet mogelijk of niet succesvol is in analogie met de indicatie epileptisch insult.

Misselijkheid en braken door opioïden:

 • Deze indicatie is nieuw. Als anti-emetica zijn metoclopramide en domperidon opgenomen.

Obstipatie bij kinderen zonder fecale impactie:

 • De dosis lactulose voor kinderen jonger dan een jaar zijn hoger geworden, omdat zij gelijk getrokken zijn met de adviezen uit het Kinderformularium.

Psoriasis:

 • Nieuw opgenomen is calcipotriolzalf 0,05 mg/g in stap 2 van de therapieschema Psoriasis bij volwassenen, niet op gelaat of lichaamsplooien  en het therapieschema Psoriasis bij kinderen en bij volwassenen op gelaat of lichaamsplooien. Dit middel is recent weer op de markt gekomen.

Wratten/verrucae vulgares:

 • In stap 1 is salicylzuurcollodium 20% vervallen omdat de een grotere effectiviteit wordt verondersteld van middelen met hogere concentratie (40%) en de bijwerkingen daarvan meevallen.
 • Nieuw opgenomen is vloeibaar stikstof als stap 2.
Nieuwstags: