Update Prescriptor augustus 2016

node.tpl.php

maandag, 01/08/2016 onder Nieuwsbrieven

Maandelijks wordt Prescriptor up-to-date gemaakt volgens de nieuwste G-Standaard. Bovendien is deze maand ook het NHG-Formularium weer bijgewerkt. De update van deze maand bevat de G-Standaard van augustus 2016 en het NHG-Formularium (NHG-EVS) van juli 2016.

Overzicht wijzigingen NHG-Formularium (Consultwijzer) update juli 2016
Herziene en gecorrigeerde standaarden

 • Herzien: M38 Fluor Vaginalis;
 • Correctie: M22 Virushepatitis en andere leveraandoeningen;
 • Correctie: M22 Virushepatitis en andere leveraandoeningen.

Nieuwe en vervallen patiëntbrieven

 • Nieuw: 37 situaties zijn opgenomen in deze versie als nieuwe brief opgenomen. 55 brieven zijn gewijzigd. Het gaat met name om brieven rondom diabetes, de herziene standaard Fluor Vaginalis en de nieuwe behandelrichtlijnen Brandwonden, Dermatitis perioralis, Misselijkheid en braken door gastro-enteritis en Menstruatie-uitstel.
 • Vervallen: D4k Diabetes mellitus: Ik wil meer weten over medicijnen bij diabetes mellitus. Situatie zit al onder D4b.

NHG-Formularium update juli 2016
Dermatitis perioralis

 • De lokale therapie met metronidazolcrème of -gel is vervallen;
 • Bij zeer ernstige reboundklachten na het stoppen van corticosteroïdbevattende producten of cosmetica is de mogelijkheid opgenomen om gedurende maximaal 2 weken 2 dd hydrocortisoncrème voor te schrijven.

Mollusca contagiosa

 • Er was in het formularium geen medicamenteuze therapie opgenomen en dat is nog steeds zo.

Acuut hoesten gecompliceerd (pneumonie)

 • De therapie bij een verhoogd risico op Q-koorts of Legionella is opgenomen en bestaat uit doxycycline 2 dd 100 mg gedurende 2 weken (bij immuungecompromitteerden 3 weken).

Urinesteenlijden

 • Tamsulosine wordt niet meer geadviseerd ten behoeve van steenlozing. Er blijkt geen enkel klinisch relevant voordeel te zijn met betrekking tot steenlozing, pijn, gebruik van medicatie en tijd tot steenlozing.

Brandwonden

 • Bij behandeling van een oppervlakkige tweedegraads brandwond is gebruik van povidonjoodzalfgaas vervallen.

Menstruatie-uitstel

 • De indicatie Menstruatie-uitstel is nieuw in het formularium en gebaseerd op de NHG-Behandelrichtlijn Menstruatie-uitstel.

Misselijkheid en braken

 • Domperidon bij kinderen bij de symptomatische behandeling van misselijkheid en braken is vervallen. Metoclopramide werd al niet meer geadviseerd bij kinderen bij deze indicatie. De reden is het gebrek aan bewijs voor de effectiviteit en de potentieel ernstige bijwerkingen, die vooral bij kinderen voorkomen;
 • Vanwege gebrek aan bewijs wordt bij volwassenen een anti-emeticum bij misselijkheid/braken bij een gastro-enteritis ook niet geadviseerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan dit alsnog worden overwogen, bijvoorbeeld bij reizen of ouderen met diabetes mellitus en risico op dehydratie;
 • In het therapieschema misselijkheid en braken door gastro-enteritis is het geven van ORS opgenomen omdat de belangrijkste complicatie van braken dehydratie is (vooral kinderen jonger dan 2 jaar en ouderen).

Fluor Vaginalis

 • Bij lokale behandeling van hinderlijke of recidiverende vulvovaginale candidiasis is clotrimazol 500 mg als optie vervallen omdat deze behandeling veel duurder is dan even effectieve alternatieven, en niet wordt vergoed. Miconazol 1200 mg vaginaalcapsule is de eerste keus omdat het eenmalig kan worden toegediend en het goedkoopst is. Alternatieven zijn 3-daagse behandelingen zoals clotrimazol 200 mg vaginaaltabletten, butoconazol 100 mg ovule, clotrimazolcrème of butoconazolcrème voor vaginaal gebruik.
 • Indien wordt gekozen voor orale behandeling is fluconazol het middel van keus; itraconazol oraal is vervallen in aansluiting op bestaande internationale richtlijnen;
 • Bij ernstige vulvovaginale candidiasis zijn de vaginaal tabletten clotrimazol (200 mg) en miconazol (400 mg) als optie vervallen. De nieuwe keus is: clotrimazolcrème voor vaginaal gebruik (10 mg/g) of miconazolcrème voor vaginaal gebruik (20 mg/g), beiden voor slapen gaan 1 applicatorvulling (5 g) diep vaginaal inbrengen. Als wordt gekozen voor orale therapie is het advies: oraal fluconazol 150 mg: 1 capsule op dag 1 en 1 capsule op dag 4;
 • Bij profylaxe van vulvovaginale candidiasis is als eerste keus nieuw opgenomen de zo nodig behandeling, waarbij de vrouw bij klachten één vaginaal capsule 1200 mg gebruikt (of bij keuze voor orale behandeling één capsule fluconazol 150 mg);
 • De tot nu vigerende eerste keus behandeling met miconazol 1200 mg vaginaal op dag 5 van de cyclus gedurende 3 tot 6 maanden is tweede keus geworden. Hierbij is clotrimazol 500 mg ook vervallen;
 • Als derde keus is nieuw opgenomen orale behandeling met fluconazol 150 mg eenmalig op dag 5 van de cyclus gedurende 3 tot 6 maanden;
 • Bij bacteriële vaginose is de eerste keus veranderd: in plaats van eenmalig metronidazol tabletten 2 g is metronidazol 500 mg ovule 1 maal daags 1 vaginaal ovule gedurende 7 dagen de eerste keus. Gelijkwaardige alternatieven zijn metronidazol oraal 2 dd 500 mg gedurende 7 dagen of eenmalig metronidazol tabletten 2 g;
 • Nieuw bij bacteriële vaginose is als tweede keus clindamycine vaginaalcrème gedurende 7 dagen.
Nieuwstags: