Sofa bouwt aan eigen formularium

node.tpl.php

woensdag, 07/09/2016 onder Nieuwsbrieven

Sofa is een jonge onderneming die voortkomt uit de Stichting Apotheekhoudende Huisartsen (SAH), een belangenorganisatie van en voor apotheekhoudende huisartsen. Sofa richt zich met name op gezamenlijke inkoop van medicijnen en medische artikelen. Ze hebben ervoor gekozen een eigen Sofa-formularium te bouwen met behulp van Formularium Wizard van Digitalis Rx. De aangesloten huisartsen kunnen er op voorschrijfniveau gebruik van maken. Binnenkort wordt het Sofa-formularium in CGM Huisarts en Promedico HIS geïmplementeerd via Prescriptor, het EVS van Digitalis. Sofa heeft ervoor gekozen het Astens formularium als basis te gebruiken. Dat bestaat reeds 10 jaar en is door de gebruikers - huisartsen uit deze FTO groep - zelf gemaakt. Overigens blijft het NHG-formularium ter aanvulling beschikbaar.

Redenen om een eigen Sofa-formularium te bouwen zijn er legio: de toegevoegde waarde ervan voor zorgverzekeraars door besparing op medicijnkosten. Het vergroten van de kwaliteit door sturen op IGZ indicatoren. De mogelijkheid om Clinical Rules in te zetten. Vereenvoudiging en verkleining van de voorraad en vereenvoudiging en implementatie van afspraken met leveranciers. Zorgverzekeraars overwegen om in komende contracten gebruikers van voorschrijfsystemen zoals Prescriptor te belonen. En een heel praktische reden is het voorschrijfgemak.

Meer over Sofa B.V.: www.sofabv.nl

Nieuwstags: