Conform Formularium Service

node.tpl.php

maandag, 12/03/2018 onder Nieuwsbrieven

Landelijke Huisartsen Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland zijn overeengekomen dat zij vanaf 2018 inzetten op een vernieuwing van de prestatie ‘Doelmatig Voorschrijven’. De nieuwe prestatie ‘Formulariumgericht voorschrijven met behulp van een EVS’ (Segment 3) wordt gestimuleerd door een beloning.

Voor Prescriptor-gebuikers is dat goed nieuws. Deze beloning gaat ook gelden voor diegene die medicatie conform het formularium voorschrijven. Digitalis ontwikkelt speciaal hiervoor samen met partner-HISsen een webservice: een zogenaamde ‘formulariumtoets’ ofwel Conform Formularium Service (CFS). Digitalis zal CFS met partners als HIS-leveranciers en -gebruikersverenigingen landelijk aanbieden.

Formulariumtoets

Wat is de Conform Formularium Service? In geval van een ‘eerste voorschrift’ krijgt het HIS ‘realtime’ feedback of de zelf ingevoerde medicatie al dan niet conform het NHG- en/of een regionaal formularium is. Deze ‘formulariumtoets’ wordt bij alle voorschriften uitgevoerd en geeft zodoende een compleet beeld over de mate waarin er formulariumgericht wordt voorgeschreven. Onafhankelijk of het via Prescriptor dan wel conform het formularium met de recept-invoermodule tot stand is gekomen. Digitalis wil CFS vanaf Q2 2018 operationeel hebben.

Zorggroepen

Een volgende mogelijkheid is om met toestemming van de artsen bijvoorbeeld aan zorggroepen op groepsniveau de monitoringsgegevens te verzamelen. Op die wijze kan aan kwaliteitsmanagment rondom het beheer van Prescriptor-formularia invulling worden gegeven. Digitalis is in overleg met LHV en Nivel om deze operatie doelgericht en efficiënt te laten verlopen. Alles is erop gericht de service grootschalig en financieel laagdrempelig te kunnen verstrekken. Nivel assisteert Digitalis met de methodiek, validatie en de verwerking van de rapportages.

Tijdens het NedHIS-congres op 14 maart wordt de workshop ‘Conform Formularium Service’ aangeboden. Meld u aan in de stand van Digitalis.

Nieuwstags: