Update Prescriptor januari 2021

node.tpl.php

maandag, 08/02/2021 onder Nieuws

Maandelijks wordt Prescriptor up-to-date gemaakt volgens de nieuwste G-Standaard en het bijgewerkte NHG Rx-Formularium. De update van januari 2021 bevat het NHG Rx-Formularium van januari 2021.

Grote aanpassingen

 • De indicatie Pelvic inflammatory disease (PID) is aangepast naar aanleiding van de publicatie van de herziene NHG-Richtlijn Pelvic inflammatory disease. Door het inrichten van verschillende geneesmiddelkeuzes wordt de huisarts bewust naar een combinatie van antibiotica geleid.
 • De indicatie IJzergebreksanemie is aangepast naar aanleiding van de partiële herziening van de NHG-Standaard Anemie.
 • Bij het aanpassen van indicaties (en met terugwerkende kracht bij meer indicaties) worden voor kinderen geneesmiddelkeuzes gemaakt op basis van leeftijd én lichaamsgewicht. Hiermee kan de huisarts op basis van het recente lichaamsgewicht van het kind meteen het voorschrift met de passende dosering selecteren. In deze update zijn geneesmiddelkeuzes aangemaakt voor:
  - antibiotica bij de indicaties Acute rhinosinusitis en Acuut hoesten
  - paracetamol bij de indicaties Pijn, Koorts bij kinderen, Migraine en OMA
  - ferrofumaraat bij de indicatie Anemie

Kleine aanpassingen
Atriumfibrilleren en Diepe veneuze trombose

 • Bij de indicaties Atriumfibrilleren en Diepe veneuze trombose zijn aparte geneesmiddelkeuzes voor cumarinederivaten gemaakt, voor patiënten 70 jaar of met relatieve contra-indicaties. De reden voor deze aanpassing is dat voor beide patiëntengroepen een verschillend oplaadschema geldt. De nieuwe geneesmiddelkeuzes maken het voor de huisarts makkelijker om een geneesmiddelvoorschrift te selecteren met een passend oplaadschema.
 • Bij de indicatie Atriumfibrilleren zijn aparte geneesmiddelkeuzes voor digoxine gemaakt, om duidelijker onderscheid te maken tussen de verschillende doseeradviezen.
 • Bij de indicaties Diepe veneuze trombose en Tromboflebitis zijn aparte geneesmiddelkeuzes voor laag moleculair gewicht heparinen (LMWH) gemaakt naar lichaamsgewicht, omdat de dosering daarvan afhankelijk is. Het is daardoor voor de huisarts makkelijker om een voorschrift te selecteren met juiste dosering.
 • Naar aanleiding van een tussentijdse aanpassing in de NHG-Standaard Diepveneuze trombose en longembolie is de behandelduur met antistolling bij idiopathische veneuze trombose aangepast van 6 naar 3 maanden.
 • Bij de indicaties Diepe veneuze trombose en Tromboflebitis zijn voorschriften met LMWH enoxaparine verwijderd, omdat enoxaparine niet langer verkrijgbaar is.
 • Ook zijn de voorschriften voor paracetamol voor volwassenen in het gehele formularium opgeschoond. De huisarts kan bij de meeste indicaties nu kiezen tussen het voorschrijven van paracetamol gedurende 1 maand.
Nieuwstags: