Rx Overleg: Kwaliteitsverbetering voor zorggroepen door FGV

node.tpl.php

donderdag, 18/03/2021 onder Nieuws

Speciaal voor huisartspraktijken en apothekers die samenwerken in een zorggroep of farmacotherapieoverleg (FTO) heeft Digitalis Rx een aanvullende dienst van Rx ConForm ontwikkeld: Rx Overleg. Een samenwerkingsverband kan hierbij aangeven dat zij rapportages over formulariumgericht voorschrijven wenst af te nemen om bijvoorbeeld het regionaal formulariumbeleid te spiegelen en op die wijze inzicht te krijgen in de kwaliteit en de effectiviteit van de afspraken en de naleving ervan. Uiteraard worden de gegevens alleen na toestemming van de deelnemende praktijken verzameld. Rx Overleg ondersteunt op groepsniveau het kwaliteitsmanagement van regionale therapieafspraken.

Thematische rapportages

De Rx Overleg rapportages zijn via het Digitalis Portaal toegankelijk, op soortgelijke wijze als de Rx ConForm rapportages. Zo heeft de huisartspraktijk en de zorggroep waar die onderdeel van uitmaakt, op elk moment de beschikking over de geaggregeerde, periodiek geüpdatete gegevens.
Rx Overleg rapportages zijn thematisch opgezet en ingericht. Een goed voorbeeld is een rapportage rond ‘Longinhalatiemiddelen bij astma en COPD’. Hierbij wordt niet alleen gefocust op de keuze van de inhalator, maar wordt er ook binnen specifieke geneesmiddelgroepen (SABA, LABA, LAMA etc) gekeken naar de mate van opvolging van de formulariumafspraken bij de verschillende deelnemende praktijken.
Inmiddels is er een aantal zorggroepen dat de Rx Overleg dienst afneemt ten behoeve van breder opgebouwde FTO-rapportages. Daar worden ook apothekers bij betrokken; zij krijgen na toestemming van de huisartsenpraktijken eveneens toegang tot de Rx Overleg rapportages.

Voor meer informatie stuur een e-mail naar: rxoverleg@digitalis.nl

Nieuwstags: 
Image: