Publications

node.tpl.php

Het Elektronisch Voorschrijfsysteem - een efficiënt instrument

Friday, 01/10/2010

Jeroen van der Lugt, Het Elektronisch Voorschrijfsysteem - een efficiënt instrument, Syntheshis, 2010-03

Formulariumgericht voorschrijven staat sinds enkele maanden weer volop in de belangstelling. De LHV organiseert momenteel in het land gratis cursussen en zond eind september een toolkit Formulariumgericht voorschrijven rond aan zijn leden. Dat is opvallend, omdat formulariumgericht voorschrijven al meer dan dertig jaar wordt beoefend.

http://syntheshis.nl/archief/2010-03/SH_okt_10_05.pdf

node.tpl.php

Farmacotherapeutisch navigatiesysteem

Tuesday, 01/01/2008

Sophie Klapwijk, Gerda Mensink, 'Farmacotherapeutisch navigatiesysteem', Syntheshis, 2008-01

Medicatiemanagement, daar draait het om bij een EVS, een elektronisch voorschrijfsysteem. Formularia zijn geen bladerboekjes die je af en toe raadpleegt maar onmisbare schakels in het huisartsgeneeskundige proces met haar vele implicaties. Tot haar grote verbazing komt Sophie Klapwijk veel collegae tegen die niet werken met een EVS. Zelf wil ze niet meer zonder......

node.tpl.php

Ambassadeur in elektronisch voorschrijven

Tuesday, 01/01/2008

Sophie Klapwijk, Gerda Mensink, 'Ambassadeur in elektronisch voorschrijven', Syntheshis, 2008-01
Ruim tien jaar geleden maakte huisarts Wim Koekkoek kennis met de mogelijkheden van een elektronisch voorschrijfsysteem. Hij heeft dat onder de Astense huisartsen met verve aan de man en vrouw gebracht. Inmiddels hebben zij een zeer goed gevuld EVS? Je kunt bijna spreken van een Astens formularium.