Update Prescriptor mei 2016

node.tpl.php

woensdag, 11/05/2016 onder Nieuwsbrieven

Maandelijks wordt Prescriptor up-to-date gemaakt volgens de nieuwste G-Standaard. Bovendien zijn deze keer ook het NHG-Formularium en het Farmacotherapeutisch Kompas weer bijgewerkt. De update bevat de G-Standaard van mei 2016, het Farmacotherapeutisch Kompas van april 2016 en het NHG-Formularium (NHG-EVS) van april 2016.

Overzicht wijzigingen NHG-Formularium (Consultwijzer) update april 2016
Nieuwe, herziene en vervallen standaarden

 • Nieuw: NHG-Standaard Niet-traumatische knieproblemen M107 (februari);
 • Vervallen: M65 Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en adolescenten (versie 2009);
 • Vervallen: M67 Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen (versie 2008);
 • Herzien: M22 Virushepatitis en andere leveraandoeningen.

NHG-Formularium update april 2016
Virushepatitis en andere leveraandoeningen

 • Deze herziene standaard is niet uitgewerkt in het NHG-formularium omdat in deze standaard geen farmacotherapie voor de huisarts is beschreven;
 • Wel is in het NHG-Formularium de geneesmiddelgroepsinformatie bijgewerkt: van de geneesmiddelen waarvan in deze standaard is aangegeven dat zij als bijwerking leverschade of leverfunctie-afwijkingen kunnen veroorzaken, is deze informatie vermeld.

Niet traumatische knieklachten

 • De nieuwe standaard is een samenvoeging van de standaarden Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen (M67) en Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en adolescenten (M65). De indeling in het formularium is dientengevolge aangepast: daar waar voorheen de indicatie gonartrose bestond is deze nu gesplitst in twee indicaties, namelijk Knieklachten: artrose en Knieklachten: overig;
 • Het medicamenteus beleid bij knie-artrose bestaat zo nodig uit pijnstilling en is inhoudelijk niet wezenlijk veranderd. Voor het pijnstillend beleid wordt verwezen naar de indicatie pijn. Indien een corticosteroïd injectie is geïndiceerd kiest de herziene standaard voor triamcinolon of betametason. Betametason is in de plaats gekomen van methylprednisolon, dat nu niet meer wordt genoemd;
 • Onder ‘Knieklachten: overige’ worden het patellofemorale pijnsyndroom, het iliotibiale bandsyndroom, de jumper’s knee en de ziekte van Osgood-Schlatter besproken. De medicamenteuze therapie hierbij is beperkt tot eventueel een korte periode van pijnstilling. Hiervoor wordt verwezen naar de indicatie pijn. Injecties met corticosteroïden worden bij deze vier indicaties niet aanbevolen vanwege het ontbreken van bewijs voor de effectiviteit, terwijl er wel bijwerkingen kunnen optreden;
 • Daarnaast is de indicatie bursitis prepatellaris en olecrani aangepast doordat bij een langer bestaande bursitis prepatellaris in tegenstelling tot voorheen géén injectie met corticosteroïden meer wordt geadviseerd.

Patiëntbrieven (Thuisarts-situaties)

 • Ik heb (misschien) in het verleden hepatitis B opgelopen;
 • Ik heb hepatitis A;
 • Ik heb hepatitis B;
 • Ik heb hepatitis C;
 • Ik heb leververvetting;
 • Mijn kind heeft hepatitis A;
 • Wanneer heb ik een verhoogd risico op een leverontsteking door een virus?;
 • Ik wil antidepressiva afbouwen;
 • Ik wil zikakoorts voorkomen;
 • Heeft mijn kind afwijkende knieën (O- of X-benen)?;
 • Ik heb artrose van de knie;
 • Ik heb een kniekuilcyste;
 • Ik heb een lopersknie;
 • Ik heb een ontstoken slijmbeurs in de knie;
 • Ik heb een Osgood-Schlatter knie;
 • Ik heb een patellofemoraal pijnsyndroom;
 • Ik heb een springersknie;
 • Ik heb zikakoorts;
 • Ik heb een Spaanse kraag;
 • Ik heb een vernauwde voorhuid.
Nieuwstags: