Update Prescriptor januari 2016

node.tpl.php

dinsdag, 05/01/2016 onder Nieuwsbrieven

Maandelijks wordt Prescriptor up-to-date gemaakt volgens de nieuwste G-Standaard. Bovendien is in december 2015 ook het NHG-formularium bijgewerkt. De update van deze maand bevat de G-Standaard van januari 2016 en het NHG-formularium (NHG-EVS) van december 2015.

NHG-formularium update december 2015
Nieuwe en herziene standaarden:

 • Herziening NHG-Standaard Acute keelpijn M11 (augustus);
 • NHG-Standaard Pijn M106 (september). Deze standaard vervangt de farmacotherapeutische richtlijn Pijnbestrijding;
 • NHG-Standaard Visusklachten M12 (oktober). Deze vervangt de eerdere standaard Refractieklachten;
 • NHG-Standaard Seksuele klachten M87 (november). Deze vervangt de eerdere standaard Erectiele Disfunctie.

De Patiëntbrieven (Thuisarts-situaties) zijn geactualiseerd dan wel aangevuld op basis van de herziene standaarden.

Inhoudelijke wijzigingen NHG-formularium
Acute keelpijn

 • Eerste keus antibioticum bij een acute faryngotonsillitis bij een patiënt die ernstig ziek is, is nog steeds een smalspectrumpenicilline, zoals feneticilline of fenoxymethylpenicilline;
 • De indicatie voor een 10-daagse kuur is echter vervallen;
 • Bij een vermoeden van een peritonsillair infiltraat is echter amoxicilline/clavulaanzuur gedurende 7 dagen het aangewezen antibioticum. Frequente controle is daarbij geïndiceerd;
 • Het beleid bij candida faryngitis is toegevoegd.

Seksuele klachten

 • Naast Erectiele dysfunctie (voorheen onder het hoofdstuk Urologie opgenomen) zijn nog 5 indicaties opgenomen: Oppervlakkige dyspareunie, Orgasmeproblemen, Vaginisme, Verminderde zin of opwindingsproblemen, Vroegtijdige zaadlozing. Deze 6 indicaties zijn opgenomen onder een nieuw hoofdstuk met de naam: ‘Seksuele klachten’. Medicamenteuze therapie heeft geen plaats bij 3 indicaties (Orgasmeproblemen, Vaginisme, Verminderde zin of opwindingsproblemen), een zeer beperkte plaats bij Oppervlakkige dyspareunie (mogelijk indifferente creme);
 • Bij Vroegtijdige zaadlozing kunnen SSRI’s of lidocaïne-prilocaïne crème een plaats hebben en bij Erectiele dysfunctie hebben de PDE-5-remmers onveranderd een plaats.

Pijn

 • De indeling is aangepast: daar waar voorheen 3 indicaties bestonden (Pijnbehandeling algemeen, pijn (acute)/koliekpijn, neuropathische pijn (met als apart therapieschema trigeminus neuralgie)) is er nu één indicatie (Pijn) met 4 therapieschema’s (acute pijn/koliekpijn, nociceptieve pijn, neuropathische pijn en trigeminus neuralgie);
 • De 2 aparte therapieschema’s bij de oude indicatie pijn (acute)/koliekpijn zijn versmolten tot één stappenplan onder de nieuwe indicatie acute pijn/koliekpijn, maar de middelen zijn onveranderd;
 • Het therapieschema nociceptieve pijn is evenals het oude therapieschema Pijnbehandeling algemeen gebaseerd op de WHO-pijn ladder;
 • Bij paracetamol (stap 1) zijn de doseringen meer uitgewerkt bij risicogroepen en bij kinderen;
 • Bij stap 2 is nieuw is dat dermale NSAID’s een plaats hebben gekregen; Bij de NSAID’s zijn de contraíndicaties (cardiovasculair/ gastro-intestinaal risico) meer uitgewerkt en is bij kinderen ibuprofen als voorkeursmiddel aangegeven;
 • Bij zwakwerkende opiaatagonisten (stap 3) worden de druppelvorm en de ‘once-daily’ vormen van tramadol genoemd;
 • Bij stap 4 is toegevoegd een tabel met startdoseringen morfine; ook is meer informatie toegevoegd over doorbraakpijn bij kanker en in de palliatieve fase;
 • Bij neuropathische pijn is als stap 2 carbamazepine vervangen door gabapentine. Ook is een stap 3 opgenomen, waarin pregabaline en duloxetine als (escape)mogelijkheid worden genoemd.

Visusklachten

 • Is niet opgenomen in het NHG-formularium (behoudens dat bij de geneesmiddelinformatie is aangepast: bij die geneesmiddelen in het formularium die in de standaard Visusklachten worden benoemd als hebbende bijwerkingen op de visus, is de informatie aangevuld).
Nieuwstags: