Update Prescriptor voorjaar 2018

node.tpl.php

donderdag, 26/04/2018 onder Nieuws

Maandelijks wordt Prescriptor up-to-date gemaakt volgens de nieuwste G-Standaard. Bovendien is ook het NHG Rx-Formularium bijgewerkt. De update van dit voorjaar bevat de G-Standaard van mei 2018 en het NHG Rx-Formularium van maart 2018.

Herziene en gecorrigeerde standaarden en behandelrichtlijnen:

 • Herzien: M57 Rode oog
 • Herzien: M58 Amenorroe
 • Gecorrigeerd: M34 Acute diarree
 • Gecorrigeerd: M86 Diep Veneuze Trombose en longembolie
 • Gecorrigeerd: M13 Perifeer arterieel vaatlijden
 • Gecorrigeerd: M75 Duizeligheid
 • Gecorrigeerd: Stoppen met roken

Thuisarts-situaties:

Er zijn 73 nieuwe thuisarts-situaties opgenomen en 50 teksten zijn herzien. De teksten op Thuisarts bij de situaties rondom de herziene standaarden zijn aangepast. Naar aanleiding van de uitbreiding van Thuisarts met situaties vanuit de specialistische zorg, zijn nieuwe situaties opgenomen rondom darmkanker, maagkanker, slokdarmkanker, eierstokkanker en keizersnede. Ook zijn er nieuwe situaties rondom GGZ opgenomen over psychische klachten, eetstoornissen, bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornis, autisme en burn-out.

Behandelrichtlijnen:

 • Herzien: Zonneallergie (was voorheen Dermatitis solaris)
 • Herzien: Gordelroos (was voorheen Herpes zoster)

NHG Rx Formularium, update maart 2018:
Allergische en niet-allergische rhinitis

 • Naar aanleiding van de herziening van de NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rhinitis is het formularium aangepast. De geneesmiddelen bij allergische rhinitis zijn nu vervat in één stap (in de vorige versie drie), maar de keuze van geneesmiddelen is niet veranderd. Bij niet-allergische rhinitis worden verschillende vormen duidelijker onderscheiden, waaronder idiopathische rhinitis en rhinitis bij ouderen. Bij idiopathische rhinitis is stap 1 met azelastine nieuw, stap 2 is corticosteroïd neusspray en in stap 3 kan een verwijzing naar de KNO-arts of behandeling met ipratropium neusspray (nieuw) worden overwogen. Bij rhinitis bij ouderen is nieuw dat een proefbehandeling met ipratropium neusspray kan worden overwogen.

Amenorroe

 • Naar aanleiding van de herziening van de NHG-Standaard Amenorroe is er een nieuwe indicatie Amenorroe toegevoegd. Bij de behandeling van amenorroe is er geen plaats voor medicamenteuze therapie. Alleen bij het polycysteusovariumsyndroom kan bij overmatige beharing (hirsutisme), die de vrouw erg hindert de combinatiepil voorgeschreven worden.

Gordelroos (Herpes zoster)

 • Naar aanleiding van de herziening van de NHG-Behandelrichtlijn Gordelroos (Herpes zoster) is de preventieve behandeling van postherpetische neuralgie komen te vervallen. Bij gordelroos in het gelaat worden wel nog antivirale middelen geadviseerd om oogcomplicaties te voorkomen. Voor de medicamenteuze behandeling van pijn wordt verwezen naar de indicatie Pijn, onderdeel neuropathische pijn. Als laatste is een lokale behandeling van gordelroos met indifferente middelen toegevoegd.

Zonneallergie (voorheen Dermatitis Solaris)

 • Naar aanleiding van de herziening van de NHG-Behandelrichtlijn Zonneallergie (voorheen Dermatitis Solaris) is het therapieschema deels gewijzigd. Medicamenteuze behandeling is beperkt tot de behandeling van de symptomen, voornamelijk de jeuk. De eerste stap is een lokaal anti-jeukmiddel en de tweede een lokaal corticosteroïd klasse 2 of 3 (was klasse 1 of 2). Alleen in ernstige gevallen wordt een prednisolonkuur voorgeschreven.

Kleine wijzigingen

 • De indicatie Candidiasis (oraal)/spruw is veranderd in Spruw, aan de indicatie Keelpijn (acute) is het therapieschema Candidafaryngitis/orale candida toegevoegd.
 • De indicatie Acute Diarree is geactualiseerd naar aanleiding van het bericht dat metronidazol drank een kleine hoeveelheid alcohol bevat. In de voorschriften voor de metronidazoldrank in het formularium is de hoeveelheid alcohol echter zo klein dat dit geen nadelig effect voor het kind heeft.
 • In de medicatiebewaking (G-Standaard) is de contra-indicatie Leverfunctiestoornissen per 1 maart 2018 vervallen en vervangen door Levercirrose. In samenwerking met de KNMP zijn de standaard gebruiksadviezen in de voorschriften aangepast.
Nieuwstags: