FTO Asten blijft best practice

node.tpl.php

maandag, 01/09/2014 onder Nieuwsberichten

Op het symposium 'Kennismanagement. Op weg naar medicatieveiligheid 3.0' toonde apotheker Gertjan Hooijman in zijn presentatie 'Rationeel voorschrijven 3.0' waarom FTO Asten het predikaat best practice draagt. Met name als het gaat om medicatiebewaking, kostenbesparing en efficiëntie. Althans volgens het KPMG-rapport 'Eerste aanzet nog niet benutte mogelijkheden FTO' (Peter de Braal, 2005).

Voor het FTO Asten werd meer dan 10 jaar geleden de basis gelegd met een intensieve samenwerking tussen huisartsen en apotheker. Fundamenteel daarbij was: 'Respect voor elkaars deskundigheid, handelen op basis van argumenten, consensus en de continue bereidheid om na te denken over argumenten voor en tegen het op een bepaalde manier voorschrijven van een geneesmiddel werden gezien als de basis voor het hieruit voortvloeiende beleid.'
Al snel bleken de voordelen van een FTO en een eigen formularium. 'De belangstelling voor Asten eind jaren negentig als voorbeeld van goed FTO kwam voor een belangrijk deel voort uit de daar gerealiseerde kostenbesparing. Volgens cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) waren de kosten per verzekerde veel lager dan in de rest van Brabant. Dit bleek deels te berusten op een lager aantal recepten per verzekerde en deels op lagere kosten per recept. Bij 16.000 inwoners bespaarde Asten jaarlijks ongeveer 1 miljoen – toen nog – gulden, ruim € 450.000.'
Wilt u weten wat de cijfers zijn over 2013? Bekijk Hooijmans presentatie 'Rationeel voorschrijven 3.0'.
Voor meer informatie over de Formularium Wizard waarmee u een eigen formularium kunt bouwen, zie ww.prescriptor.nl/nl/formularia.

Nieuwstags: