Aanbieding ETAS & Digitalis

node.tpl.php

donderdag, 30/04/2015 onder Nieuwsberichten

ETAS is het Elektronisch Therapie Advies Systeem gebaseerd op landelijke richtlijnen, zoals de NHG-Standaarden en het Farmacotherapeutisch Kompas. Tevens bevat het adviezen van de ETAS Formulariumcommissie. ETAS is ingebouwd in Prescriptor, het Elektronisch Voorschrijf Systeem dat is geïntegreerd in de meeste HISsen en in de Huisartsenpost-systemen Callmanager, Topicus HAP en Adastra.
ETAS is opgebouwd uit therapieschema’s die aangeven welke volgende stappen u bij de behandeling kunt zetten. Het geeft dus niet alleen aan wat u kunt doen, maar ook wanneer. Indien de keuze voor een behandeling is gemaakt, wordt dit via Prescriptor doorgegeven aan HIS of huisartsenpost-systeem.
ETAS is bedoeld voor al diegenen die in de huisartsomgeving therapieadviezen geven aan patiënten. ETAS vergroot het competentiegevoel van de huisartsen en de kwaliteit van het medisch handelen en verlaagt aantoonbaar de kosten.
ETAS EP, de uitgever van ETAS, werkt nauw samen met Digitalis, de uitgever van Prescriptor. Voor informatie en ondersteuning: www.etas.net.

Aanbieding

U heeft wellicht al gemerkt dat u in Prescriptor toegang heeft gekregen tot het aanvullend formularium ETAS. Voor een grondige kennismaking doen ETAS EP en Digitalis u een aanbod. Tot 1 juli heeft u gratis toegang tot ETAS zodat u alle mogelijkheden uitgebreid kunt uitproberen. Het aanvullende formularium verschijnt automatisch in Prescriptor voor alle gebruikers. Heeft u vragen over het aanvullende formularium ETAS, neem contact op met de ETAS formulariumcommissie via www.etas.net.

Nieuwstags: