Update Prescriptor maart 2020

node.tpl.php

woensdag, 01/04/2020 onder Nieuws

Maandelijks wordt Prescriptor up-to-date gemaakt volgens de nieuwste G-Standaard. Bovendien is ook het NHG Rx-Formularium bijgewerkt. De update van maart 2020 bevat de G-Standaard van maart 2020 en het NHG Rx-Formularium van maart 2020.

Herziene NHG-Standaarden

  • M43 Stabiele angina pectoris
  • M66 Traumatische knieklachten

Herziene Behandelrichtlijnen

  • Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

Thuisarts-situaties

Er zijn 31 nieuwe Thuisarts-situaties gekoppeld aan de ConsultWijzer. Er zijn enkele Thuisarts-situaties toegevoegd die betrekking hebben op het nieuwe coronavirus. Verder heeft deel van de nieuw toegevoegde Thuisarts-situaties betrekking op GBS tijdens zwangerschap en een deel gaat over vermoeidheid bij kanker. Overige nieuwe Thuisarts-situaties betreffen diverse onderwerpen.

NHG Rx-Formularium, update maart 2020:

Stabiele angina pectoris

  • De indicatie ‘Stabiele Angina Pectoris’ is aangepast naar aanleiding van de herziene NHG-Standaard Stabiele Angina Pectoris.

Knieklachten

  • De indicatie ‘Knieklachten: gonartrose’ en ‘Knieklachten, overige’ zijn samengevoegd tot de indicatie ‘Knieklachten’. Hierin is een therapieschema opgenomen voor het beleid bij gonartrose, met beleid conform de voormalige indicatie ‘Knieklachten: gonartrose’. Daarnaast is een therapieschema opgenomen voor het beleid bij overige knieklachten. Deze overige knieklachten kunnen niet-traumatisch of traumatisch zijn. Het beleid is dan ook conform de NHG-Standaard Niet-traumatische knieklachten en de recent herziene NHG-Standaard Traumatische knieklachten.

Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

  • Naar aanleiding van de herziening van de NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties is het beleid bij verschillende indicaties aangepast: acuut coronair syndroom, acuut hartfalen, longaanval COPD, longaanval astma bij volwassene, longaanval astma bij kind, aanval anafylaxie, epileptisch insult/status epilepticus (bij volwassenen en kinderen), koortsconvulsie, hypoglykemie, pseudokroep, acute ernstige pijn, koliekpijn, opiaatintoxicatie, acute dystonie, clusterhoofdpijn. Bij een aantal geneesmiddelen is er nu ook de mogelijkheid van nasale (fentanyl, midazolam) of buccale (dexamethason, midazolam) toediening.

NHG Rx-Formularium, kleine wijzigingen
Problematisch alcoholgebruik

  • Bij de indicatie ‘Problematisch alcoholgebruik’, therapieschema ‘Matige tot ernstige alcoholonthoudingsverschijnselen’: de mogelijkheid om als alternatief voor lorazepam oraal chloordiazepoxide oraal voor te schrijven is verwijderd, omdat tabletten van chloordiazepoxide 25mg niet meer leverbaar zijn, en er geen geschikte doseereenheden meer beschikbaar zijn.

Beleid bij levercirrose

CVRM

  • Bij de indicatie ‘CVRM’ is in de therapieschema’s voor behandeling met antihypertensiva ramipril als voorkeursmiddel toegevoegd aan de geneesmiddelgroep RAS-remmers.
Nieuwstags: