Update Prescriptor juni 2020

node.tpl.php

woensdag, 24/06/2020 onder Nieuws

Maandelijks wordt Prescriptor up-to-date gemaakt volgens de nieuwste G-Standaard. Bovendien is ook het NHG Rx-Formularium bijgewerkt. De update van juni 2020 bevat de G-Standaard van juli 2020 en het NHG Rx-Formularium van juni 2020.

Herziene NHG-Standaarden

  • M21 Dementie (april 2020)
  • M02 Anticonceptie (mei 2020)
  • M05 Urineweginfecties (april 2020)

NHG Rx-Formularium, update juni 2020:

Anticonceptie

  • De indicaties Anticonceptie en Noodanticonceptie zijn aangepast naar aanleiding van publicatie van de herziene NHG-Standaard Anticonceptie. De indicatie Noodanticonceptie heet nu Vergeten anticonceptie / noodanticonceptie.

Vaginaal bloedverlies

  • Bij de indicatie Vaginaal bloedverlies is het therapieschema Vaginaal bloedverlies bij gebruik hormonale anticonceptie aangepast. Het beleid hierbij staat zowel in de herziene NHG-Standaard Anticonceptie als in de NHG-Standaard Vaginaal bloedverlies. Omdat het beleid in de NHG-Standaard Anticonceptie verder is uitgewerkt is dit therapieschema aangepast.

Urineweginfectie

  • De indicatie Urineweginfectie is aangepast naar aanleiding van publicatie van de herziene NHG-Standaard Urineweginfecties. Bij deze indicatie is het nu mogelijk om bij kinderen op basis van het lichaamsgewicht een voorschrift te selecteren.

Dementie

  • De indicatie Dementie is aangepast naar aanleiding van de publicatie van de herziene NHG-Standaard Dementie. Risperidon is niet meer opgenomen in het therapieschema crisissituatie met psychotische kenmerken.

NHG Rx-Formularium, kleine wijzigingen:
Knieklachten

  • De voorschriften binnen de indicatie knieklachten zijn aangepast, waardoor de te kiezen voorschriften (met name de NSAID’s) binnen het therapieschema gonartrose en overige knieklachten beter op elkaar aansluiten.

Pseudokroep

  • Bij de indicatie Pseudokroep is de voorkeur vanuit praktisch oogpunt (bewaren bij kamertemperatuur) voor de dexamethasoninjectievloeistof 4 mg/ml doorgevoerd in de staptekst en voorschriften.
Nieuwstags: