Stand van zaken en ontwikkelingen rond FGV & Rx ConForm

node.tpl.php

donderdag, 26/03/2020 onder Nieuws

Sinds 2018 wordt Formulariumgericht Voorschrijven (FGV) door de huisarts met behulp van een elektronisch voorschrijfsysteem beloond. Bepalend daarbij is het totaal aantal ‘eerste voorschriften’ dat conform het formularium is voorgeschreven. Digitalis Rx heeft ter monitoring van FGV de softwareservice Rx ConForm ontwikkeld voor acht partner-HISsen. Inmiddels zijn er met deze dienst over 2018 en 2019 van circa 2500 huisartsenpraktijken rapportages via Rx ConForm verzonden naar Nivel!

Thematische formulariumtoets

In 2019 zijn de ontwikkelingen rond Formulariumgericht Voorschrijven in een stroomversnelling gekomen. Rx ConForm blijkt voor de meeste HIS-gebruikers een heel goed werkend en praktisch hulpmiddel. Digitalis Rx ontwikkelt de komende periode andere innovatieve toepassingen van het Rx ConForm principe voor een kwalitatieve uitwerking van FGV. Een goed voorbeeld daarvan is de thematische formulariumtoets, zoals rond het Longformularium. Daarbij worden kwalitatieve rapportages ter monitoring aan FTO- en zorggroepen te beschikking gesteld.

Combinatietoets

In 2020 wordt de combinatietoets ingevoerd. Hierbij wordt een combinatie van de keuzes in het NHG-Formularium naast de regionale therapie-afspraken getoetst, gescoord en beloond middels de FGV-indicator.

Nieuwe indicatoren

Formulariumgericht Voorschrijven wordt in 2020 en 2021 verder uitgebreid met nieuwe indicatoren. Vanaf 2020 worden landelijke afspraken rondom FGV doorgevoerd zoals de introductie van de FGV-longindicator. Deze indicator is vormgegeven door Nivel en bedoeld om als maat te dienen bij nieuwe voorschriften voor preferente inhalatoren binnen de verschillende longformularia.

FGV & FTO/zorggroepoverleg

De Rx ConForm service wordt momenteel doorontwikkeld voor praktijken die in FTO- of zorggroepverband aanvullende diensten met de bijbehorende rapportages wensen af te nemen. Digitalis Rx kan na toestemming van deelnemende praktijken de Rx ConForm gegevens verzamelen op groepsniveau. Dat is met name wenselijk voor kwaliteitsmanagement rondom het beheer en implementatie van regionale therapie-afspraken in Prescriptor in aanvulling op het NHG-Formularium. Deze zogeheten Rx Overleg rapportages worden middels een online portaal ontsloten zodat de praktijk en de zorggroep waar de praktijk deel van uitmaakt, voortdurend de beschikking over de verzamelde gegevens heeft.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond Rx ConForm en FGV? Houd de website van Prescriptor in de gaten.
Vragen over de ontwikkelingen rond FGV & Rx ConForm? Stuur een mail naar rxconform@digitalis.nl.

Nieuwstags: 
Image: