Over 2018: 3 miljoen eerste voorschriften

node.tpl.php

Tuesday, 19/03/2019

Sinds kort wordt Formularium Gericht Voorschrijven (FGV) door de huisarts met behulp van een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) beloond. Bepalend daarbij is het totaal aantal ‘eerste voorschriften’ dat conform het formularium is voorgeschreven. Digitalis Rx heeft ter monitoring van FGV de software service Rx ConForm ontwikkeld voor acht partner-HISsen. Alle partner-HISsen die eveneens gebruik maken van EVS Prescriptor, hebben besloten samen te werken met Digitalis Rx. Rx ConForm is in staat alle HIS-voorschriften te toetsen op formulariumgericht voorschrijven en biedt de mogelijkheid om de getoetste voorschriften op te slaan en te ontsluiten via rapportages. De verzamelde kwantitatieve beloningsindicatoren kunnen ieder kwartaal per AGB-huisartsenpraktijkcode worden doorgestuurd naar Nivel. Vervolgens draagt Nivel zorg voor de doorlevering van de kwartaalrapportages aan de verzekeraar.

CGM (CGM Huisarts en Zorgdossier), DXC (MicroHIS), OmniHis (OmniHis Scipio), Promedico (VDF en ASP), Tetra (Bricks Huisarts) en TransHis hebben de Rx ConForm service geïntegreerd. Inmiddels zijn er over 2018 rapporten met bijna 3 miljoen eerste voorschriften via Rx ConForm verzonden naar Nivel.

Meer weten over Rx ConForm, FGV en de stand van zaken per HIS? Kijk op de betreffende nieuwspagina van Prescriptor.