News items

node.tpl.php

 
node.tpl.php

 
node.tpl.php

FTO Asten blijft best practice

Monday, 01/09/2014

Op het symposium 'Kennismanagement. Op weg naar medicatieveiligheid 3.0' toonde apotheker Gertjan Hooijman in zijn presentatie 'Rationeel voorschrijven 3.0' waarom FTO Asten het predikaat best practice draagt. Met name als het gaat om medicatiebewaking, kostenbesparing en efficiëntie. Althans volgens het KPMG-rapport 'Eerste aanzet nog niet benutte mogelijkheden FTO' (Peter de Braal, 2005).

node.tpl.php

 
node.tpl.php

Richtlijn Elektronisch voorschrijven

Friday, 20/12/2013

Verbod op handgeschreven recept na voorstel van KNMG en 15 koepelorganisaties. Per 1 januari 2014 moeten geneesmiddelen elektronisch worden voorgeschreven. Althans dan moet de zorgverlener een plan klaar hebben hoe daarvoor te zorgen. Immers: per 1 januari 2015 is het elektronisch voorschrijven verplicht. Goed voor de medicatieveiligheid en samen met medicatiebewaking hoort het bij ‘verantwoorde zorg’ zoals die in de wet beschreven staat, vindt de Inspectie van de Gezondheidszorg.